תקנון​

תקנון אינדקס מדיה

השימוש באתר של אינדקס מדיה ("החברה") כפוף לכללים המפורטים מסמך זה (להלן: "התקנון"). בכניסה לאתר ובשימוש בו הינך מסכים ומאשר את התנאים המפורטים לעיל.
אין החברה (לרבות עובדיה, מנהליה ובעלי החברה והאתר) אחראית על פרסום לא הולם באתר, פרסום שהועבר ע"י לקוחות החברה וגולשים אנונימיים.
 
תקנון האתר נערך בלשון זכר ואולם הוא מופנה לנשים וגברים כאחד.
 

התכנים המופיעים באתר

1.    האתר הנו אתר תוכן מסוג "אתר תוכן חופשי לגולשים" הפועל ברשת האינטרנט. התכנים באתר כוללים מאמרים, חדשות, תמונות, פורומים ומידע נוסף.
        להנהלת האתר והחברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט על התכנים שיוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
2.    הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
3.    הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר של חברת אינדקס מדיה על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.


מידע הנמסר ע"י הגולשים

4.    המידע הנמסר לפרסום באתר יהיה על פי רוב חשוף לכל משתמשי האינטרנט. יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת מייל או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש באתר או פרסום פרטים אישיים.
5.    יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים באתר, לרבות בתגובות לכתבות וחדשות, הודעות בפורומים השונים, או בכל מדור אחר. המידע אינו מתפרסם מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו.
כל מידע המופיע באתר, בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע מתאימים.


מידע האסור בפרסום

בכניסה לאתר ובשימוש בו הגולשים מתחייבים:
6.    להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני או מעליב.
7.    להימנע מהצפת פורומים בהודעות סרק, דואר זבל והודעות מסחריות.
8.    לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, תמונות ללא זכויות יוצרים והפרת זכויות יוצרים על כל יצירה שהיא, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
9.    לא להשתמש במערכת "בקשה להצעת מחיר" לשליחה מסחרית של חומרים לכלל הגורמים בסיווג.
10.    לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
11.    לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
12.    לא לפרסם פרטים אישים של גולשים או מספר טלפון.
13.    לא לפרסם חומר ו/או מוצרים מסחריים באמצעות פורומים באתר, לרבות שירותים מסחריים.
14.    לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.


פרסומות

15.    האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד. אין החברה אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים, לרבות באנרים, ביג באנרים, אתרי אינטרנט, אתרי מידע או תוכן שיווקי.
16.    האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. אין החברה אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים.
17.    פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.


זכויות יוצרים וקניין רוחני

18.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר,  לרבות שם האתר והחברה, סימנים מסחריים ועיצוב האתר שייכים לחברת אינדקס מדיה בלבד ומוגנים בזכויות יוצרים.
19.    מבנה האתר, התוכנות באתר, יישומים, קודי מחשב שונים, קבצים גרפים ועיצוב האתר והפונקציות השונות בו שייכים לאינדקס מדיה ומוגנים בזכויות יוצרים.
20.    כל התוכן באתר, לרבות כתבות, מאמרים, חדשות, סקירות, תערוכות, סיפורי זוגות, דרשות בר מצווה, ועוד הינו קניין רוחני של חברת אינדקס מדיה ומוגן בזכויות יוצרים. המעתיק תוכן מהאתר או חלק ממנו ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר מהווה עבירה פלילית על פי חוק זוכיות היוצרים.
21.    אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.
22.    סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
23.    כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.


אחריות הנהלת האתר

24.    השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (as is). לא ניתן להתאימם לצרכיו של הגולש. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
25.    הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או להודעות שיפורסמו באתר תהיה היענות. הנהלת האתר מצהירה כי אינה יכולה לצפות אילו תגובות (אם בכלל) תתקבלנה בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע המתפרסם, ולכן לא תשא באחריות כלשהי לתגובות הללו לרבות זהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידי הגולשים.
26.    הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים באתר ובאתרי הלקוחות לא יופרעו, יינתנו כסדרם יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל הנהלת האתר או המפרסמים האתר.
 


חסימת גישה

27.    הנהלת האתר רשאית למנוע מכל משתמש (רשום או לא רשום) את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר.
28.    הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.


שיפוי

29.    כל גולש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

מחיקת תוכן

30.    הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
31.    הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
32.    כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
33.    הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.


דין ומקום שיפוט

34.    על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
35.    מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.
36.    העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להימחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

03-7612424